Komplikacje

Jak „dobre intencje” tłumią różnorodność i inkluzywność

Annalee Flower Horne Wiele kodeksów postępowania, wytycznych dla społeczności i deklaracji dotyczących wartości propagowanych przez firmy zachęca ludzi do „zakładania dobrych intencji” w przypadku konfliktu z innymi jej członkami. Takie pozytywne oświadczenia zdają się przyjemniejsze i bardziej przyjazne niż listy zachowań zakazanych. W rzeczywistości jednak proszenie ludzi o „zakładanie dobrych intencji” podważa kodeks postępowania i ...

Problem “przywileju”

Andrea Smith Pracując latami przy organizacji różnorodnych projektów anty-rasistowskich, wielokrotnie brałam udział w warsztatach, podczas których uczestnicy byli proszeni o podzielenie się refleksją na temat swojego przywileju płci/rasy/orientacji seksualnej/klasy/itd. Warsztaty miały w sobie coś z samopomocy: „Nazywam się tak i tak, i doświadczam przywileju X”. Nigdy nie było jasne, czemu właściwie służą te wyznania. Nie ...

Błędne podejścia i pomyłki w pracy antyrasistowskiej

Jona Olsson Artykuł odnosi się konkretnie do błędów popełnianych na drodze reedukacji i pracy z białym przywilejem, jednak wiele przykładów krzywdzących stwierdzeń można odnieść również do innych grup opresjonowanych. [dop. tłum.] Większość przeszkód i pomyłek, które spotykamy na drodze reedukacji jest w rzeczywistości tymi samymi nawykami zrodzonymi z naszych zinternalizowanych przekonań. Są one różne dla ...