Pojęcia

Definicje pojęć + cztery „i” opresji

Chinook Fund Ogólne pojęcia Uprzedzenie — Ocenianie lub formowanie opinii na temat osoby lub grupy ludzi bez wystarczającej do tego wiedzy. Uprzedzenia często opierają się na stereotypach. Nikt nie jest wolny od uprzedzeń. Dyskryminacja — Odmowa możliwości, sprawiedliwości oraz równego traktowania. Przyznawanie przewagi jednej grupie, jednocześnie pozbawiając szans drugą. Zarówno jednostki jak i instytucje mogą ...

Uprzedzenia / dyskryminacja / opresja

Jenny Justice Uprzedzenie, dyskryminacja i opresja są trzema różnymi konceptami i rzeczywistościami. Istnieją trzy podstawowe, fundamentalne, głęboko zakorzenione systemy, które prowadzą, kształtują, zawierają w sobie i wymuszają wszelkie formy zachowania i konteksty w naszym społeczeństwie. Są to: Biała supremacja Kapitalizm Patriarchat Trzy potężne, wielkie, straszliwe systemy rozwarstwienia i wyzysku. Na każdej z tych płaszczyzn ktoś ...

Co to jest intersekcjonalność i dlaczego jest taka ważna?

Anne Sisson Runyan W ciągu prawie trzydziestu lat od jego wprowadzenia, pojęcie intersekcjonalności zostało przyjęte w kręgach akademickich w Stanach Zjednoczonych i poza nimi. Weszło nawet do dyskursu publicznego jako modne hasło w dobie polityki tożsamości. Kimberlé Crenshaw – czarnoskóra feministka i badaczka nauk o rasie, a także prekursorka tego pojęcia – opisała intersekcjonalność jako ...