Czym jest sojusznictwo?

Amnesty International Czym jest sojusznictwo i co rozumiemy przez grupy marginalizowane? Sojusznictwo polega na podejmowaniu działań w celu wsparcia grupy społecznej, której nie jest się częścią. Osoba sojusznicza nawiązuje z tą grupą silne więzi, pamiętając jednocześnie, że nie przynależy do niej, lecz odgrywa wyłącznie rolę wspierającą. Wie, kiedy się udzielić, gdy zajdzie taka potrzeba, ale ...

Jak być osobą sojuszniczą?

Frances E. Kendall 1. Sojusznicy nieustannie budują swoje rozumienie osobistych i instytucjonalnych doświadczeń osoby lub osób, z którymi się sprzymierzają. Jeśli sojusznik jest częścią uprzywilejowanej grupy, konieczne jest, żeby zdawał sobie sprawę z tego, w jaki sposób przywileje, które posiada, wpływają na jej lub jego życie. Jak może to wyglądać: Ciągłe zadawanie sobie pytań o ...

Definicje pojęć + cztery „i” opresji

Chinook Fund Ogólne pojęcia Uprzedzenie — Ocenianie lub formowanie opinii na temat osoby lub grupy ludzi bez wystarczającej do tego wiedzy. Uprzedzenia często opierają się na stereotypach. Nikt nie jest wolny od uprzedzeń. Dyskryminacja — Odmowa możliwości, sprawiedliwości oraz równego traktowania. Przyznawanie przewagi jednej grupie, jednocześnie pozbawiając szans drugą. Zarówno jednostki jak i instytucje mogą ...

Uprzedzenia / dyskryminacja / opresja

Jenny Justice Uprzedzenie, dyskryminacja i opresja są trzema różnymi konceptami i rzeczywistościami. Istnieją trzy podstawowe, fundamentalne, głęboko zakorzenione systemy, które prowadzą, kształtują, zawierają w sobie i wymuszają wszelkie formy zachowania i konteksty w naszym społeczeństwie. Są to: Biała supremacja Kapitalizm Patriarchat Trzy potężne, wielkie, straszliwe systemy rozwarstwienia i wyzysku. Na każdej z tych płaszczyzn ktoś ...

Co to jest intersekcjonalność i dlaczego jest taka ważna?

Anne Sisson Runyan W ciągu prawie trzydziestu lat od jego wprowadzenia, pojęcie intersekcjonalności zostało przyjęte w kręgach akademickich w Stanach Zjednoczonych i poza nimi. Weszło nawet do dyskursu publicznego jako modne hasło w dobie polityki tożsamości. Kimberlé Crenshaw – czarnoskóra feministka i badaczka nauk o rasie, a także prekursorka tego pojęcia – opisała intersekcjonalność jako ...

Jak „dobre intencje” tłumią różnorodność i inkluzywność

Annalee Flower Horne Wiele kodeksów postępowania, wytycznych dla społeczności i deklaracji dotyczących wartości propagowanych przez firmy zachęca ludzi do „zakładania dobrych intencji” w przypadku konfliktu z innymi jej członkami. Takie pozytywne oświadczenia zdają się przyjemniejsze i bardziej przyjazne niż listy zachowań zakazanych. W rzeczywistości jednak proszenie ludzi o „zakładanie dobrych intencji” podważa kodeks postępowania i ...

Problem “przywileju”

Andrea Smith Pracując latami przy organizacji różnorodnych projektów anty-rasistowskich, wielokrotnie brałam udział w warsztatach, podczas których uczestnicy byli proszeni o podzielenie się refleksją na temat swojego przywileju płci/rasy/orientacji seksualnej/klasy/itd. Warsztaty miały w sobie coś z samopomocy: „Nazywam się tak i tak, i doświadczam przywileju X”. Nigdy nie było jasne, czemu właściwie służą te wyznania. Nie ...

Błędne podejścia i pomyłki w pracy antyrasistowskiej

Jona Olsson Artykuł odnosi się konkretnie do błędów popełnianych na drodze reedukacji i pracy z białym przywilejem, jednak wiele przykładów krzywdzących stwierdzeń można odnieść również do innych grup opresjonowanych. [dop. tłum.] Większość przeszkód i pomyłek, które spotykamy na drodze reedukacji jest w rzeczywistości tymi samymi nawykami zrodzonymi z naszych zinternalizowanych przekonań. Są one różne dla ...

Co rozumiemy przez „wzajemne wsparcie”?

Dean Spade Wzajemne wsparcie ma miejsce wtedy, gdy ludzie łączą siły, by nawzajem realizować swoje podstawowe potrzeby. Polega na wspólnym zrozumieniu, że systemy, w których żyjemy, nie spełnią tych potrzeb, ale możemy zrobić to razem, tu i teraz. Projekty wzajemnej pomocy są formą zaangażowania politycznego, w ramach którego ludzie biorą odpowiedzialność za dbanie o siebie ...

Współzależność

Mia Mingus Bycie osobą z niepełnosprawnością nauczyło mnie wiele o niebezpiecznym i uprzywilejowanym “micie niezależności” oraz umożliwiło zrozumienie siły współzależności. Mit niezależności mówi oczywiście o tym, że jakimś cudem jesteśmy i powinniśmy być w stanie robić wszystko samodzielnie i bez czyjejkolwiek pomocy. Przeświadczenie o niezależności wymaga wysokiego poziomu uprzywilejowania; jednak nawet wśród tych najbardziej uprzywilejowanych ...